Föremål

Certepartier, Cirkulär, Konossement

1890:6 C - Certepartier: "Adam" Diverse Fullgjorda järn Fullgjorda trävaru - Cirkulär - Konossement: Avgående Ankommande Malm, kalksten och tackjärn

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1890
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.154._HWY