Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Julius och Ellen Kronberg.

Sex visitkort från Julius och Ellen Kronberg. Första kortet daterat 1916. Andra kortet daterat 1917. Tredje kortet daterat 1918. Handskrift "tillönska grefven och grefvinnan en god fridfull helg. 23 dec.1918". Fjärde kortet daterat 1919. Femte kortet daterat 1919. Handskrift "ha äran hjätliga tillönska ett godt nytt år.". Sjätte kortet daterat 1920.

Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering
1916 – 1920

1916 - 1920

Tidigare ägare
Föremålsnummer
LXIV:I:L.b.c.486._HWY