Föremål

Allmänna Handels-Historien och Köpmanna-Wetenskapen...Andra delen. Stockholm, tryckt hos Wennberg och compagnie. 1779.

Sprängd kalv m. guldtr. dekor rygg. Guldsnitt.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 8:o
Datering 1779, 1700 (1779; 1700 (bandets tillverkning); 1779 (tryckår))
Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare Zetterstén, Erik (Författare), Wennberg & co. (Tryckare)
Föremålsnummer 109415_SKOBOK