Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Mejuffrouw E. Baelde.

Ett visitkort från Mejuffrouw E. Baelde, daterat 1911, adress (nedre vänstra hörnet) Kortenaerstr. 11. På nedre högra hörnet står med handskrift "Rotterdam". Överlämnat i samband med Internationella kvinnoförbundets kongress i Stockholm 1911.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1911
Tidigare ägare Baelde, E.
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.47._HWY