Foto: Bonnevier, Helena, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Porträtt av Gustav III, 1780-talet, målat av Lorens Pasch d.y. 1733-1805. Målning Oljemålning på duk.

Stående knäbild, fas något v, mindre Serafimerdräkten, Serafimerordens kors, axelband och briljanterad kraschan, Svärdsordens axelband och briljanterat kommendörstecken, kappa med Serafimerordens kappkraschan. Står vid bord, delvis täckt med hermelinsbrämad mantel, därpå blått hyende. Håller i blågrå hatt med svarta och vita plymer som ligger på hyendet. Bakom hatten en delvis skymd kungakrona. Kilad spännram av furu, i nederkanten skrivet med blå fetkrita: "A 6986". Förgylld prydnadsram av furu, 1700-talets slut. Upptill försilvrad, oval lagerkrans genomstucken av svärdmed förgyllt fäst och blå klinga, dessutom förgylld lagerkvist. Allt krönt av kunglig krona med röda, gröna och blå laserade "stenar". Äpplet och ett förgyllt lagerblad lösa. Korset avbrutet och fäst med metalltråd. Ett förgyllt lagerblad limmat. Nertill textplatta med svart text och katalogn: "G.III.R.S.". På prydnadsramens baksida övre v. hörnet en blåvit pappersetikett med bläckpåskrift: "Ägare M. Aronowitsch". Prydnadsramen möjligen ej ursprunglig. Dageröppningen större än märken på duken, 1170 x 930 mot ramens dageröppning 1195 x 930. Textplattan möjligen också utbytt.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Porträtt, Målning
Kategori Porträtt
Material Furu, Duk
Storlek Höjd 1715 mm (ram), Bredd 1205 mm (ram)
Teknik Pastell, Förgyllning, Oljemålning
Antal 1
Datering 1780 – 1789 (1780-tal)
Tillverkare Pasch d.y., Lorens (Tillverkare)
Tidigare ägare Ägare: Aronowitsch, M, Återförsäljare: Bukowskis Konsthandel
Avbildad Gustav III av Sverige
Inskription Dekor: Gustav III, Signatur/Påskrift: Ägare M. Aronowitsch, Signatur/Påskrift: G. III. R. S., Signatur/Påskrift: Ägare M. Aronowitsch, Signatur/Påskrift: G. III. R. S.
Föremålsnummer 2805_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 69:1