Föremål

Brev inkommande

1888:4 B - Brev inkommande: I-O Lindaur, Th. Voxna

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Officiella brev
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1888
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.133._HWY