Föremål

Svydhollandia stricte sumta. [Ingår i Joan Blaeu, Atlas Maior, vol. 4. Amsterdam, 1662]

[Amterdami Guiljelmum Blaeu excudit] Först publicerad som del av Blaeus atlaser år 1631, enligt C. Koeman, Atlantes Neerlandici (Amsterdam, 1967), vol 1, karta nr 72.

Föremålsbenämning geografi
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol.
Datering 1662
Tillverkningsplats Amsterdam
Tillverkare Blaeu, Joan (Utgivare), Janszoon Blaeu, Willem (Deltagare)
Föremålsnummer 110504_SKOBOK