Föremål

Tal, hållit på...prints Adolph Fredrichs...födelse-dag, den 3 Maij 1747. Uti den större carolinska läro-salen i Upsala...Stockholm, tryckt af Peter Jöransson Nyström.

Utan band. Lunthäftad

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 8:o
Datering 1747 (1747 (tryckår))
Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare Adolf Fredrik av Sverige (Författare), Nyström, Petter Jöransson (Tryckare), Ziervogel, Evald (Författare)
Föremålsnummer 109426_SKOBOK