Föremål

Hjullåsräffla, Hans Ruhr, Koburg, 1649. Pipan av signaturen "VK"(Suhl?).

Åttkantig pipa av stål, 8 räfflor. På kammaren graverat "HANS RVHR - COBVRK - 1649". Framför siktet monogram av "HR" (Stöckel nr 953, a 3078). På pipans undersida stämpel med "VK" över treuddig stjärna (Stöckel nr a 4664). Ståndsikte av stål, med en klaff. Stolpkorn av mässing. Hjullås. Låsbleck av blånerat stål. Tysk typ, bakåt avsmalnande genom två fall. Plan hjulkapsel täckt av genombrutet mässingsbleck med sjöhästsliknande grotesfigurer. Hanstudel av mässing i form av änglahuvud. Bakåtböjd krutskärm. Hanen graverad och utformad som rovdjurshuvud. På hankroppen sjöhäst omböjd till volut. Lös överkäke med uppböjt fingergrepp, avslutat i liten knopp. Hel stock av mörkbrun valnöt, tysk kolvtyp. Stocken något snidad samt med ett inlagt tråd och punktmönster av stål. Bakplåt och stödkula av stål. Kolvlådans lock med ståltrådsdekor samt blomma av stål. På kolvryggen utskuret tumgrepp. Anslaget med grotesfigur i form av ängel. Två låsskruvar, med stålbrickor i form av blommor. Pipan fäst i rännnan med tre pipstift, varav två utav stål. Näsband och rörka av stål. Varbygel med 3 fingerlägen, framtill vidgad och genombruten. Avtryckare med snälltryck. Tillbehör: Laddstock med droppsko av stål, bakände med gänget stålrör. Liten krats i kolvlådan. Märkt: 206, ovanför låsblecket, stanstyp 5376. 19 på kolvens undersida, stanstyp 5373. 4 ristat på kolvvingens insida. 42 och 4 ristat på anslagets resp. kolvhalsen.

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Hjullåsbössa, räfflad
Kategori Bössor
Material Stål, Mässing, Valnöt
Storlek Längd 850 mm (Pipan)
Teknik gravyr, Blånering, Snideri, Inläggning
Antal 1
Datering 1649
Tillverkningsplats Coburg
Tillverkare Ruhr, Hans (Tillverkare)
Tidigare ägare Ägare: Wrangel, Carl Gustaf
Inskription Signatur/Påskrift: HANS RVHR - COBVRK - 1649, Signatur/Påskrift: HR, signatur: HR
Föremålsnummer 5473_SKO