Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Harriet de Mare f. Kjellberg.

Sex visitkort från Harriet de Mare f. Kjellberg. Första kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Andra kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet. Tredje kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet. Fjärde kortet daterat 1919, vikt i övre högra hörnet. Femte kortet daterat 1919, vikt i övre högra hörnet. Sjätte kortet daterat 1921, vikt i övre högra hörnet.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori Visitkort, 64. LXIV Arkiv
Datering 1916 – 1921 (1916 - 1921)
Tidigare ägare Ägare: Maré f. Kjellberg, Harriet de
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.215._HWY