Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Fil. Dr. Gustaf Upmark och Fru Upmark.

Fyra visitkort från Fil. Dr. Gustaf Upmark och Fru Upmark. Första kortet daterat 1925, vikt i vänstra sidan. Andra kortet daterat 1924, vikt i övre högra hörnet. Tredje kortet daterat 1925, vikt i högra sidan. Fjärde kortet daterat 1927, vikt i högra sidan

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori Visitkort, 64. LXIV Arkiv
Datering 1925 – 1927 (1925 - 1927)
Tidigare ägare Ägare: Upmark, Gustaf Herman Fabian
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.895._HWY