Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Landshövdingen greve Axel H:son Wachtmeister och Grevinnan Wachtmeister.

Tio visitkort från Landshövdingen greve Axel H:son Wachtmeister och Grevinnan Wachtmeister. Första kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet. Adress (nedre högra hörnet) Blasieholmstorg 11. Andra kortet är utan datum samt sorgkant, vikt i övre högra hörnet. Handskrift "Med dotter". Tredje kortet daterat 1916 samt sorgkant. Handskrift "Tillönska hjertligt Godt nytt år!". Fjärde kortet daterat 1917, vikt i övre högra hörnet. Femte kortet daterat 1918, vikt i övre högra hörnet. Sjätte kortet daterat 1919. Handskrift "Tillönska hjertligt Godt nytt år!". Sjunde kortet daterat 1919, vikt i övre högra hörnet. Åttonde kortet daterat 1921. Handskrift "Tillönska hjertligt Godt nytt år!". Nionde kortet daterat 1922, vikt i övre högra hörnet. Tionde kortet daterat 1922, vikt i övre högra hörnet.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1916 – 1922

1916 - 1922

Tidigare ägare Wachtmeister, Axel H:son
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.910._HWY