Föremål

Teschitzräffla, 1600-tal.

Åttkantig pipa av stål, 6 räfflor. Ståndsikte av stål, inlaxat från sidan, har troligen haft rörsikte. Korn av koppar, inlaxat från sidan. Hjullås, teschitzlås. Mässingbleck över slagfjädern, hjulets bro samt hanfjädern - med graverade lökar och bladrankor. Över hanfjäderns bleck, balusterformad studel av stål. Tryckknappar av stål. Bakåtböjd krutskärm. Hanen rikt graverad - lökmotiv - överkäken lös, med uppsvängt och omböjt fingergrepp. Hel stock av valnöt? Teschitzkolv. Kolvens sänkning: 45 mm. Stocken inlagd med graverade benplattor. Bakplåt av horn, stödkula av stål. Kolvlådans lock inlagd med två graverade benplattor. Ovanför kolvlådan rund benplatta omgiven av liljedekor på vardera sidan, en benbit saknas. Liknande dekor på anslaget. Två låsskruvar, med ovala benbrickor. Framstocken med sex fält av graverade benplattor. Pipan fäst i rännan med fyra trästift (ej ursprungliga). Näsband av ben (halva saknas), rörkan saknas likaså. Varbygel med 3, 5 fingerläge. Tillbehör: Laddstock med påträdd krats. Svavelkis i blymantel mellan hanens käkar. Märkt: 20 ovanför låsblecket, stanstyp nr 5376. 6 ristat på anslaget. 50 med blyerts på anslaget.

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Hjullåslodbössa, teschen
Kategori Bössor
Material Valnöt, Ben, Stål, Mässing
Storlek Längd 955 mm (pipa)
Teknik Inläggning
Antal 1
Datering 1600 – 1699 (1600-tal)
Tidigare ägare Ägare: Wrangel, Carl Gustaf
Föremålsnummer 5431_SKO