Föremål

kniv träsnideri

Vinkelböjt, eneggat blad av stål med framtill mot ryggen uppåtböjd egg, spetsen avbruten, ryggens kanter fasade. Cylindrisk holk. Svarvat, pungformat skaft av masur med inskuret G under kronprinskrona.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Kniv
Kategori Verktyg
Material Stål, Masur
Storlek Längd 30 mm (blad)
Antal 1
Datering 1900 (1900 cirka)
Tillverkare Kungl. Husgerådskammaren (Förmedlare)
Tidigare ägare Givare: Gustaf V av Sverige, Ägare: Gustaf V av Sverige, Ägare: Victoria av Baden
Inskription Signatur/Påskrift: G, spegelmonogram kronprinskrona, Signatur/Påskrift: G, spegelmonogram kronprinskrona
Föremålsnummer 2329_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 51:35:e