Föremål

Certepartier, Cirkulär, Konossement

1904:6 C - Certepartier: Trä - Cirkulär - Konossement: Avgående Ankommande Malm

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1904
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.283._HWY