Föremål

Maraschino

MARASCHINO, Fabbrica "Excelsior", Girolamo Luxardo in Zara, vit, en helbutelj Butelj av färglöst glas. Cylindrisk, med sluttande skuldra och smal cylindrisk hals, kring vars mynning en bandliknande utsvällning (s. k. stärkring); bottnen skålig. Kapsyl av förtent bly, rödfärgad, ovanpå text och monogram i relief. På buteljen en hylsa av bast, på denna en etikett, varpå i svart mot vit botten text, varumärke och prismedaljer, dessutom upptill i rött: LUXARDO. Höjd: 33,5 cm.; diameter: 6,1 cm. Inköpta av Walther von Hallwyl något av åren 1917-1921.

Museum Hallwylska museet
Storlek
  • 6.1
  • 33.5
Föremålsnummer III:III:O.b.01._HWY