Föremål

Atlas Maior, vol. 11. America, Qvae Est Geographiae Blavianae Pars Qvinta, Liber Vnvs, Volvmen Vndecimvm.

Pergamentband med guldornerad dekor. Text och kartografiskt material. Kopparstick. Handkolorerade topografiska kartor och stadsvyer. Text och kartografiskt material i huvudsak på latin, i överrensstämmelse med C. Koeman, Atlantes Neerlandici (Amsterdam, 1967), vol 1: Bl 56, vol. 11.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning geografi
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol.
Datering 1662
Tillverkningsplats Amsterdam
Tillverkare Blaeu, Joan (Utgivare)
Föremålsnummer 110031_SKOBOK