Föremål

Christelig lijk-predikan öfwer then ehreborne, gudfruchtige och dygdesamme matrona, H. Karin Erichsdotter Mört, then ehreborne, wäll-achtade och förståndige herrens Hr. Nills Jerffz, förnähm borgare och handelsmans vti Hernösand ... maka. Hwilken ... blef ... befordrat till sin graf och hwilorum i Hernösandz kyrkia ... Hållen af Haqvino Bohlin ... Tryckt i Stockholm af Joh. G. Eberdt.

Band m. pärmar av marmorerat papper, rygg och hörn av kalvskinn. Pärmfyllnad: papp. Inlagan består av enskilda skrifter som tillsammans häftats på tre bind, fast rygg. Variationer i papperskvalitet och storlek. 30 skrifter samlade i en volym.

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Likpredikan
Kategori Böcker
Material lumppapper
Storlek Bredd 110 mm (Ryggen)
Teknik Inbunden
Datering 1700

1700 (bandets tillverkning)

Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare
Tidigare ägare Bielke, Carl Gustaf
Föremålsnummer 96088_SKOBOK
Historisk person Erichsdotter, Karin (Omnämnd, avliden)