Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Redaktör Herm. Seldener.

Ett visitkort från Redaktör Herm. Seldener, daterat 1925. Adress (nedre vänstra hörnet) Nya Dagligt Allehanda, (nedre högra hörnet) Stockholm. Handskrift "tackar vördsamt och hjärtligt för den charmanta blomsteruppsatsen".

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1925
Tidigare ägare Seldener, Herm.
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.784._HWY