Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Fru Nanna Hoffman, f. Westin.

Sju visitkort från Fru Nanna Hoffman, f. Westin. Första kortet är utan datum. Handskrift "önskar med vördnad och tacksamhet, Godt nytt år!". Andra kortet daterat 1915. Handskrift "med vördnad, tillgifvenhet och deltagande". Överlämnat i samband med Wilhelminas bilolycka i 1915. Tredje kortet är utan datum. Fjärde kortet daterat 1916. Handskrift "Grefven och Grefvinnan von Hallwyl önskas vörsammast af Fru Nanna Hoffmann Ett godt nytt år!". Femte kortet daterat 1917. Handskrift "Grefven och Grefvinnan önskas ett fridfullt år af Fru Nanna Hoffmann i vördnad och tacksamhet". Sjätte kortet daterat 1919. Handskrift "Grefven och Grefvinnan v Hallwyl tillönskas allt godt under det nya året. Med tacksamhet och vördnad". Sjunde kortet daterat 26.01.1919 samt med gult band. Handskrift "Hjertligaste lyckönskningar vördsamt".

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1915 – 1919

1915 - 1919

Tidigare ägare Hoffman, f. Westin, Nanna
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.403._HWY