Föremål

Certepartier, Cirkulär, Konossement

1893:5 C - Certepartier: "Adam" Diverse Fullgjorda järn Fullgjorda trävaru Trävaru - Cirkulär - Konossement: Avgående Ankommande Malm, kalk och tackjärn

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1893
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.185._HWY