Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Eva Lagercrantz.

Tre visitkort från Eva Lagercrantz. Första kortet daterat 1916, vikt i högra sidan. Andra kortet daterat 1917, vikt i övre högra hörnet.Tredje kortet daterat 1919, vikt i högra sidan.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1916 – 1919

1916 - 1919

Tidigare ägare Lagercrantz, Eva
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.506._HWY