Föremål

Litteratur

Samtliga i gr. II, signum "Q", är märkta "Z" (!)

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Litteratur
Kategori Böcker, 63. LXIII Bibliotek
Föremålsnummer LXIII:II:Q.a.15._HWY