Föremål

Kopia av avtryck av konung Johan III:s stora majestätssigill från 1571 från pergamentsbrev 1571-07-20, tillhörande Karolinska institutet.

Avtryck av på ovansidan svagt rödfärgat gips, konungen sittande på sin tron med krona, mantel, äpple, spira och svärd, om halsen Agnus Dei-ordens kedja, på tronhimmelen: "DEVS // PROTECTOR // NOSER" (Noster?), på fotplattan: "ANNO DO: M D LXXI". På vardera sidanav tronen hänger två sköldar, krönta av öppna kronor, till vänster tre kronor, till höger folkungalejonet. Omskrift: "IOHANNE III D.G.SWEC.M GOTHO RUM WANDALORVMQ ETC REX". På plattans baksida ristat: "Konung Johan III // 20.7 1571 // ( Karolinska Inst.) // Cop. G Fleetwood 1936".

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning sigillavtryck
Kategori Sigill
Material Gips
Storlek Diameter 123 mm (platta)
Antal 1
Datering 1571
Tillverkare Fleetwood, Georg Wilhelm (Tillverkare)
Tidigare ägare Ägare: Karolinska Institutet
Avbildad Johan III av Sverige
Inskription Dekor: tre kronorssköld och sköld m folkunga-lejonet, Dekor: Johan III på sin tron, Signatur/Påskrift: DEVS PROTECTOR NOSTER, Signatur/Påskrift: IOHANNES III D.G.SWEC.M GOTHO RVM WANDALORVMQ ETC REX, Signatur/Påskrift: Konung Johan III 20.7.1571 (Karolinska Inst.) Cop. G. Fleetwood 1936., Signatur/Påskrift: Konung Johan III 20.7.1571 (Karolinska Inst.) Cop. G. Fleetwood 1936., Signatur/Påskrift: DEVS PROTECTOR NOSTER, Signatur/Påskrift: Konung Johan III 20.7.1571 (Karolinska Inst.) Cop. G. Fleetwood 1936., Signatur/Påskrift: Konung Johan III 20.7.1571 (Karolinska Inst.) Cop. G. Fleetwood 1936., Signatur/Påskrift: IOHANNES III D.G.SWEC.M GOTHO RVM WANDALORVMQ ETC REX
Föremålsnummer 10844_LRK