Föremål

Der jauchzende Helikon, das ist Untertahnigste Freudenschrift, da Dero Königl. Mayt. und Reiche Sweden höchstbetrauter Raht...General FeldHerr..Carl Gustav Wrangel, Graf zu Sylvisburg...Anno 1667. am 5. Tage des Wintermonats...ihren Geburtstag...

Band av marmorerat papper

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Noter
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol
Avbildad Wrangel, Carl Gustaf
Föremålsnummer 110298_SKOBOK