Föremål

Dokument, Ångbåtsbolaget Mälaren, Biljetter, Brev, Cirkulär, Koncept, Lönetariffer, Förslag, Samtrafik, Taxeringsbesvär, Kommerskollegium, Kontokurant, Kontrakt, Lottbrev, Kuponger, Bolagsordning, Protokoll

Dokument m.m. Nya ångbåtsbolaget Mälaren - BIljetter - Brev och cirkulär - Koncept för boksluten - Förslag till lönetariffer - Förslag till passagerarångare - Handlingar rörande stiftandet av Nya ångbåtsbolaget Mälaren - Kommerskollegium, registrering och statistiska undersökningar - Kontokurant - Kontrakt - Lottbrev, kuponger och bolagsordning samt förteckning över aktieägare - Protokoll - Rapporter över sålda och inseglade biljetter - Samtrafik med Statens Jernvägar - Taxeringsbesvär 1 volym

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar Ångbåtarna
Kategori
  • Dokument och handlingar
  • 64. LXIV Arkiv
Föremålsnummer LXIV:II:A.g.b.a.01._HWY