Foto: Jens Mohr, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Armborstpil dalpil

Lansettliknande spets med fyrsidigt tvärsnitt övergående i tånge, båda av stål. Skaft av trä med runt tvärsnitt bakåt tillplattat och vidgat med två vingar.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Armborstpil
Kategori Armborst
Material Stål, Trä
Storlek Längd 426 mm, Bredd 29 mm, Vikt 54 g
Antal 1
Föremålsnummer 6937_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 2466:1