Föremål

Brev inkommande

1884:2 B - Brev inkommande: B-E Berner & Nielsen. Paris Brädgårdskontoret Ekman & Co. Göteborg

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Officiella brev
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1884
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.95._HWY