Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Herr & Fru Erik Hasselbalch.

Ett visitkort från Herr Erik Hasselbalch och Fru Hasselbalch, daterat 1917. Handskrift (baksidan) "....".

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori Visitkort, 64. LXIV Arkiv
Datering 1917
Tidigare ägare Ägare: Hasselbalch, Erik
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.370._HWY