Foto: Bonnevier, Helena, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Ordenstecken för kommendör av Svärdsorden, Sverige, nuvarande modell.

Ordenstecken för kommendör av Svärdsorden, Sverige, nuvarande modell.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Ordenstecken, Kommendörskors, Svärdsorden
Kategori Ordenstecken
Storlek Höjd 76 mm, Bredd 54 mm, Vikt 34 g
Antal 1
Datering 1900 – 1920 (1900-talets början)
Tillverkningsplats Sverige
Tillverkare Hovmarskalksämbetet (Förmedlare)
Tidigare ägare Ägare: Gustaf V av Sverige, Givare: Gustaf V:s arvingar
Föremålsnummer 1794_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 51:416:b