Föremål

Sex stycken kvitton från Aug. Hoffman, Lager af flyglar

Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
  • Kvitto
  • Ekonomi - Verifikationer, föremål
Kategori
64. LXIV Arkiv
Datering
1876 – 1921
Tillverkningsplats
Föremålsnummer
LXIV:I:Q.b.g.a.348._HWY
Delar