Föremål

Kopior, Fakturor, Rapporter, Skeppningsdokument, Verifikationer, Lilla Kassan

1907:6 C-V - Kopior av fakturor: Trä Trädestilleringsprodukter - Rapporter från: Brädgården Ljusne sågverk - Skeppningsdokument: Avsändningsuppgifter Träavlastning - Verifikationer till Lilla Kassan (inklusive år 1908)

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Företagsräkenskaper
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1907
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.312._HWY