Föremål

bridong

Treledat bett av stål med stång och ring. Grimma av 22 breda band vävda av gult silke och guldtråd. Smal rektangulär sölja av förgylld mässing med pärlbård. Tillbehör: Tyglar 21 mm breda, lika som huvudlaget.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning bridong
Kategori Tyglar och tömmar
Material
  • Stål
  • Silke
  • Guldtråd
Storlek Vikt 180 g
Antal 1
Datering 1800 – 1820

1800-talets början

Fysiska egenskaper Färg: Gul
Föremålsnummer 6293_LRK
Andra nummer Nr 1867: 4015:d
Relaterat föremål 6292_LRK
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1855
Titel
Betsel
Text
Hufwudlag, tyglar och språngrem af rödt saffian, sydt med gult silke. Bridon af guldgalon. Stång finnes ej. Rubrik: Inventarium öfwer Betsel, Sadlar, Eschabraquer, Pistoler m.m. som, tillhörige H. M. Konungens Hofstall blifwit år 1851 aflemnade till Kogl. Lif Rustkammaren för att derstädes förwaras, upprättadt år 1 Sida: 82 Nr. i föreg. inv.: 16 Anmärkning: ex B sid. 151