Upphov: SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Strykjärn

STRYKJÄRN med löst lod. Av järn, gjutet. Ihåligt, platt, hjärtformigt samt med handtag. Baktill en skjutbar lucka. Spolformigt handtag av ask mellan två uppstående platta skenor. Höjd: 16,7 cm. Längd: 18,6 cm, bredd: 12,6 cm, tjocklek: 5,7 cm. Lod: Av järn, tjockt, platt, i form som stykjärnet, i bakre ändan ett runt hål. Längd:16,6 cm, bredd: 10,3 cm, tjocklek: 2,7 cm. Överförd av Wilhelmina von Hallwyl 1916 från säteriet Ericslund, Södermanland, till Hallwylska huset, Stockholm.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Strykjärn
Kategori
  • Hushåll
  • 04. IV Ekonomiinventarier
Material Järn
Föremålsnummer IV:XVIII:Q.06._HWY