Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Agust von Eckermann, marinöverdirektör och chef för mariningenjörkåren.

Sexton kort från Agust von Eckermann, marinöverdirektör och chef för mariningenjörkåren. Första kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet, adress (nedre högra hörnet) Lilla Bältgatan 12. Andra kortet daterat 1914, vikt i övre högra hörnet. Tredje kortet daterat 1915, vikt i övre högra hörnet. Överlämnat i samband med Vilhelminas bilolycka i 1915. Fjärde kortet daterat 1915, vikt i övre högra hörnet. Överlämnat i samband med Vilhelminas bilolycka i 1915. Femte kortet daterat 10.06.1915. Överlämnat i samband med guldbröllop, 1915. Sjätte kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet. Sjunde kortet daterat 1916 samt sorgkant, vikt i övre högra hörnet. Åttonde kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet. Nionde kortet daterat 1916, vikt i övre vänstra hörnet.Tionde kortet daterat 1916, vikt i övre vänstra hörnet. Elfte kortet daterat 1917, vikt i övre högra hörnet. Tolfte kortet daterat 1917, vikt i övre högra hörnet. Trettonde kortet daterat 1917, vikt i övre vänstra hörnet. Fjortonde kortet daterat 1917, vikt i övre vänstra hörnet. Femtonde kortet daterat 1919, vikt i övre vänstra hörnet. Sextonde kortet daterat 1919, vikt i övre vänstra hörnet.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1914 – 1919

1914 - 1919

Tidigare ägare von Eckermann, August
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.241._HWY