Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Friherre och Friherrinnan C. J. Beck-Friis.

Två visit kort från Friherre Carl-Joachim och Friherrinnan Beck-Friis. Första kortet daterat 1914 samt sorgkant, vikt i övre högra hörnet. Andra kortet daterat 1921.

Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering
1914 – 1921

1914 - 1921

Tidigare ägare
Föremålsnummer
LXIV:I:L.b.c.55._HWY