Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Officerssabel, Frankrike (?) 1809-1818, tillåten modell, Sverige.

Fäste av förgylld, reliefornerad mässing, kavelns sidostycken av pärlemor. Kappa framtill i form av ett lejonhuvud med manen inramad av en slät list och baktill övergående i ett insvängt och nedåtböjt mellanled på vars översida ett palmettliknande ornament. Nederdelen formad som en nedåtriktad, fjällmönstrad holk. Handbygel platt, överdelen intappad i lejonets gap, nederdelen något inåtböjd och med ett spiralornament, rätvinkligt övergående i den raka främre parerstången med en längsgående bladranka, något ovanför mitten en infälld trofégrupp. Bakre parerstång böjd nedåt-utåt, ytteränden formad som en palmett. Styrskenor stora, rombiska med insvängda sidor och tvärt avskurna hörn, ornerade med en bröstbild av Minerva. Kavel med rektangulärt tvärsnitt, något avsmalnande uppåt, de smala fram- och baksidorna belagda med bård av förgylld mässing, ornerad med en längsgående, tuktad lagerranka (bården på framsidan saknas) Klinga böjd, eneggad med hålkäl. Starka delen med etsad och förgylld ornering mot blånerad botten, upptill tvärt avskuren, ryggpartiet blånerat med förgyllda kanter. Baspartiet, även på ryggsidan, till en längd av 48 mm helt förgylld, översidan tvärt avskuren. Härovanför ett stort C åtföljt av XIII och krönt med kunglig krona. Upptill ett ornament av två sammanslingrade bladkvistar, den ena en palmkvist.

Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
Sabel
Kategori
Sablar
Material
 • Mässing
 • Pärlemor
 • Stål
Storlek
 • Längd 942 mm
 • Bredd 114 mm
 • Längd 808 mm (klinga)
 • Bredd 29 mm (klinga)
 • pilhöjd 62 mm
Teknik
 • Gjutning
 • Ciselering
 • Förgyllning
 • Blånering
 • Etsning
Antal
1
Datering
 • 1809-01-01 – 1818-01-01
 • 1809 – 1818

1809-1818

Tillverkare
Tidigare ägare
Inskription
 • Dekor: lejonhuvud
 • Dekor: C XIII krönt m kunglig krona
 • Dekor: Minervabild - kvinnohuvud i plymprydd hjälm
 • Signatur/Påskrift: C XIII, krönt av kunglig krona
 • Signatur/Påskrift: C XIII, krönt av kunglig krona
Föremålsnummer
13314_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 1999:a
Litteratur
 • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 34
 • Vägledning för besökande 1921, Livrustkammaren och därmed förenade samlingar, katalog: 1238
 • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 34
 • White arms of the Royal Armoury., Nordström, 1984, katalog: 34
 • White arms of the Royal Armoury., Nordström, 1984, katalog: 34
Relaterat föremål
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
1 sabel med fäste af messing, ciseleradt och förgyldt, kogren breda, prydda med en bröstbild, förlängningen af bygeln inåt och vriden nedåt, knappen framåtböjd, föreställande ett lejonhufvud, i hvars gap bygeln är infälld, kafveln belagd med 2:ne breda skifvor af perlemor, beläggninge på inre sidan borta, klingan till en del blåhärdad, etsad och förgylld med en bred fördjupning, gående från fästet mot spetsen, å båda sidor Carl XIII:s namnchiffer under komgl. krona; baljan af svart läder med dobbsko och 2:ne beslag, ciselerade och förgyllda. (Sabeln har tillhört vice Amiralen m.m. Friherre Nauckhoff; gåfva af hans son, Öfversten m.m. C.H.G. Nauckhoff.) Tid. inv. nr.: 1999 Sida i föreg.inv.: 77
Typ
Äldre inventarium
Titel
Gåfva af ÖfversteLöjtnanten vid Westgöta-Dals Regemente, K. S. O., C H G Nauchoff:
Datum
1855
Text
1863-11 Dess aflidne Faders, vice Amiralen och Kommendören m.m. Friherre Nauckhoffs Sabel, honom förärad af Konung Carl XIII. Fästet ciseleradt och förgyldt; kafveln af perlemo; klingan blågjord, med Carl XIII:s namnchiffer. Baljan af svart läder med dobbsko och 2 beslag, ciselerade och förgylde. Rubrik: Tillkomne Effekter Sida: 79