Föremål

Ad...illustrissimum...Dn. Carolum Gustavum Wrangelium, comitem in Salmis...Dynastam in Skokloster...Carmen ob Prolem...Gryphiswaldiae Typis Jacobi Jegeri...Anno MDCLII

Band av marmorerat papper

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol
Datering 1652
Tillverkningsplats Greifswald
Tillverkare Wrangel, Carl Gustaf (Deltagare)
Föremålsnummer 110299_SKOBOK