Föremål

Visitkort, Marknadsberättelser, Rapporter

1892:10 K-R - Kort och diverse (visitkort från andra personer) - Marknadsberättelser - Rapporter från: Gruvorna

Museum Hallwylska museet
Datering 1892
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.178._HWY