Upphov: Hallwylska museet, Hallwylska museet/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Skål

Invändigt förgylld. På rund fot, utsvängd mynnningskant, handtag i form av pressade lejonmaskaroner med ring i gapet. - " - Gilt interior. On a circular foot, handles in the form of pressed lion masks, each with a ring in its mouth. Gåva till Walther von Hallwyl julaftonen 1914 från hans maka Wilhelmina von Hallwyl.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Skål
Kategori
  • Skålar
  • 42. XLII Silfver
Material Silver
Storlek Höjd 13.3 cm
Datering 1825
Tillverkningsplats
Tillverkare Grönvall, Johan Petter (Tillverkare)
Tidigare ägare Bukowskis Konsthandel
Föremålsnummer XLII:I:J.k.03._HWY
Litteratur Hallwylska Silversamlingen, 1999
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1933
Titel
SOPPSKÅL.
Text
Omvändt klockformig, på låg fot samt med två handtag. Fot med kälformig kort grof hals samt rakt utstående kantplatta och rakt nedviken ytterkant. Handtag pålagda och pressade, hvartdera i form af en lejonmaskaron med en rörlig stor rundstafvig ring i gapet. Skålen inuti förgylld. Å fotkanten graveradt: *£o() Å utsidan nedanför brädden mästar-, stads- och riksstämplar samt årsbokstaf: Vikt: 652 gr. Höjd: 13.3 cm.; diameter: 20 cm. Fot, diameter: 9.8 cm. Svenskt arbete, Stockholm, från 1825; Johan Petter (Peter) Grön vall (Grön-wall), f. 1774, mästare 19 September 1807, omtalas död 13 Augusti 1842, enligt annan uppgift d. 7 April 1843. — Jmfr I:A.a.i och I: G.d.4. Gåfva till Walther von Hallwyl Julaftonen 1914 från hans maka,- Anna Fridrica Wilhelmina (Mina), f. Kempe i Oktober 1844, d. 25 Juli 1930. Inköpt af den sistnämnda å auktion hos Aktiebolaget H. Bukowskis Konsthandel, Arsenalsgatan 2, Stockholm, 5 December 1914. Katalog 203 n:r 468, se räkning samma dag. Betald 7 December 1914, se Toilettbok. Pris: Kr. 100, se räkning. Omförgylld efter beställning af Wilhelmina von Hallwyl, f. Kempe, år 1915 hos Herman Geist, Försilfrings- och nysilfveraffar, Bryggaregatan 9, Stockholm, genom fröken Sigrid M. Torsk, f. d. innehafvare af juvelerarfirman J. E. Torsk, se räkning 18 December 1916. Betaldt 19 December 1916. Pris: Kr. 7, se räkning.