Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från P. A. Argyropoulo

Två visitkort från envoyé P. A. Argyropoulo. Båda daterat 1919 med vikt i högra sidan.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori Visitkort, 64. LXIV Arkiv
Datering 1919
Tidigare ägare Ägare: Argyropoulo, P. A.
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.34._HWY