Föremål

Een christelig lijkpredikan, om konung Davids siälastillande ... hållen uthöfwer then ehrborne, högtachtadt, betrodde och wälförståndige borgmestaren i Arboga, Hr. Henrich Barckhusen, hwilken i Herranom affsomnade den första februari anno 1671, och sedan på Palmsöndagen den 16 aprilis belff begrafwen ... uthi Arboga stads-kyrckia ... Då framstält uthi kyrckian vthaf Georgio H. VVintrosio, præpos. & past. Arbogens. Sedan effter anmodan aff trycket uthgången i Wästeråhs, aff Boëtio Hagen, cons. & g. typogr. Anno 1673.

Band m. pärmar av marmorerat papper, rygg och hörn av kalvskinn. Pärmfyllnad: papp. Inlagan består av enskilda skrifter som tillsammans häftats på tre bind, fast rygg. Variationer i papperskvalitet och storlek. 29 skrifter samlade i en volym.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Likpredikan
Kategori Böcker
Storlek Bredd 110 mm (Ryggen)
Teknik Inbunden
Datering 1673, 1700 (1673; 1700 (bandets tillverkning); 1673 (tryckår))
Tillverkningsplats Västerås
Tillverkare Barckhusen, Henrich (Medförfattare), Wintrosius, Georgius Henrici (Författare), Hagen, Boetius (Tryckare)
Tidigare ägare Bielke, Carl Gustaf
Föremålsnummer 109091_SKOBOK