Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Herr och fru Bernhard Glaumann.

Två visitkort från Herr Bernhard Glaumann och Fru Glaumann. Första kortet daterat 10.06.1915, handskrift (nedanför namnet) "Med vördsamma lyckönskning". Överlämnat i samband med guldbröllop, 1915. Andra kortet daterat 1927, handskrift (nedanför namnet) "med barn få härmed framföra sina varmaste och vördsamma lyckönskningar på högtidsdagen.".

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1915 – 1927

1915-1927

Tidigare ägare Glaumann, Bernhard
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.315._HWY