Upphov: SHM (PDM) Upphovsrätten till detta verk har gått ut och är därmed fritt att använda på alla sätt. Ange gärna upphovsperson om denne är känd.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Religiöst måleri

Sannolikt utförd under 1600-talets senare hälft av en konstnär med anknytning till Venedig. -x- Probably painted in the second half of the 17h century by an artist with Venecian connecion.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Målning
Kategori
  • Religiöst, mytologiskt och allegoriskt måleri
  • 32. XXXII Tavlor
Material Duk
Storlek
  • Höjd 117.5 cm
  • Bredd 168 cm
Teknik Oljemålning
Datering 1600

1600-talets andra hälft

Tillverkningsplats
Tidigare ägare Bianchini, Amadeus
Föremålsnummer XXXII:B.22._HWY
Litteratur
  • Hallwylska målerisamlingen : The Hallwyl Collection of Paintings. [Anm. kat. red. Eva Helena Cassel Phil...]; [fotografier: Göran Smidt & Samuel Uhrdin]] Ref.ex. 2:2 plac. i “guideskåpet” : [ex. 1:2 IE], 1997
  • Hallwylska målerisamlingen : The Hallwyl Collection of Paintings. [Anm. kat. red. Eva Helena Cassel Phil...]; [fotografier: Göran Smidt & Samuel Uhrdin]] Ref.ex. 2:2 plac. i “guideskåpet” : [ex. 1:2 IE], 1997
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1930
Titel
OKÄND MÄSTARE (1600-talets senare hälft), Italien.
Text
Faraos dotter och MoSES-barnet. I midten Faraos dotter i knäbild, stående vänd framåt, med hufvudet halft åt höger, vänstra armen böjd framför bröstet, handen uppåtriktad, med flatsidan åt vänster, högra handen på högra axeln af en bredvid stående tärna; prinsessan med gult hår med en å vänstra axeln nedfallande lock, omvirad med ett hvitt pärlband, i broderad brun mössa, framtill med ett hvitt pärlband, röd krona samt hvita pärlor vid öronen, djupt urringad gulblommig hvit klädning med långa ärmar med hvita krås kring handlederna, kring urringningen framtill ett i två bågar hängande pärlband, öfver axlarna en mörk mantel, från hvilken nedhänger ett blått band öfver högra axeln och snedt öfver bröstet, öfver vänstra armen en smal mörk flik, uppfäst med ett öfver axeln gående ännu smalare blått band, brungredelin gördel, upptill fasthållen af ett flätadt bälte i samma färg. Till höger en kvinna, endast öfverkroppen synlig, halft bortvänd, något framåtlutad, med hufvudet åt vänster och något bakåtböjdt, hållande framför sig MoSES-barnet, som halfligger på rygg å ett hvitt skynke; kvinnan med lockigt mörkbrunt hår, uppfäst i nacken samt med en gulgredelin slöja, inflätad i hårknuten och med en å ryggen nedhängande flik, i åtsittande mörkt blågrönt lif med djup urringning, kring denna smalt draperi af hvit tyll samt å vänstra axeln en agraff af hvita pärlor, öfver armbågarna uppkaflade hvitfodrade blekgredelina ärmar, öfver högra axeln och snedt öfver ryggen en gul mantel. Barnet naket, med gulrödt hår, högra armen framsträckt, den vänstra böjd mot bröstet, vänstra benet något uppåtböjdt. Den nyssnämnda tärnan i halffigur, vänd åt höger, framåtlutad, högra armen vid sidan, vänstra handen å högra underarmen, med uppkammadt lockigt brunt hår med stor nackknut, i djupt urringad ljusröd klädning, kring urringningen ett i bågar hängande gulrandigt hvitt draperi, nedanför detta å högra armen en flik af ljusbrun tyll, nedtill å ärmen ett ljusblått slag. Framför henne en negergosse i midjebild, sedd från ryggen, hufvudet vändt åt höger, vänstra armen böjd åt sidan kring en mörkt gråbrun flätad korg, hvari ett hvitt och ett brunt kläde synliga, i hermelinbrämad mörkröd mössa, i högra örat ett örhänge med två mörka kläppar, djupt urringad röd dräkt, ärmarna försedda med stora utvidgningar, som utgå från skuldrorna och synas förenade nedtill på ryggen, kring urringningen pälsbräm som å mössan, å rygg och ärmar uppslitsningar med hvita isättningar. Bakom tärnan två kvinnor, något framåtböjda; den vänstra endast till öfre hälften synlig, med rynkigt ansikte, vänstra handen mot bröstet, brunt huckle öfver hufvudet; den högra kvinnan med brunt hår, endast hufvudet synligt. V Alla med blicken riktad på barnet. I förgrunden till höger en otydlig mörk buske, bakom denna framskymtande en ljus vattenstrimma (Nilen), därbakom mörkt gråbrun mark. I bakgrunden en sluttande bergkam, längs taflans öfre kant till vänster och i midten nedhängande lummiga grenar i mörkbrunt. Himlen vid horisonten blekt gulröd, för öfrigt täckt af mörkare och ljusare gråbruna moln. Ljuset framifrån höger. Ej signerad. På duk, spänd på kilram af furu, med korskryss. Höjd: 1.177 m.; bredd: 1.682 m. Antagligen venetiansk mästare från 1600-talets senare hälft. Ram (gammal): Af trä, snidad samt delvis förgylld i matt och delvis målad. Kring inkanten en lagerstaf, utanför hvilken en slingrad akantusbladranka i guld. Profil som figuren (orig. 4/i): Glas. Höjd: 1.245 m.; bredd: 1.75 m. Gåfva till Wilhelmina von Hallwyl, f. Kempe, Julaftonen 1898 från hennes make, Walther von Hallwyl, f. 26 Januari 1839 i Bern, d. 27 Februari 1921 i Stockholm. Inköpt af den sistnämnde 2 Maj 1898 hos konsthandlaren Amadeus Bianchini från Rom vid af denne anordnad tillfällig utställning af italienska oljetaflor i Sörensenska (f. d. Fersenska) husets terrass, Södra Blasieholmshamnen 10, Stockholm. Utställningsnummer 80, se räkning 2 Maj 1898. Betald 4 Maj 1898, se Rescontra (Walther von Hallwyl). Pris: Kr. 300, se räkning.