Föremål

Strödda anmärkningar rörande Indien och sanskritlitteraturen...

Band av rött rutpressat papper. Rosaviolett förs. och efters. Pärmfyllnad: papp. Vitt snitt.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 8:o
Datering 1839, 1800 (1839; 1800 (bandets tillverkning); 1839 (tryckår))
Tillverkningsplats Uppsala
Tillverkare Tullberg, Otto Fredrik (Författare), Leffler och Sebell (Tryckare)
Föremålsnummer 108310_SKOBOK