Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Oberst Eugen Straub, Österr-ung. Militärattache für Schweden, Dänemark und Norwegen

Två visitkort från Oberst Eugen Straub, Österr-ung. Militärattache für Schweden, Dänemark und Norwegen. Första kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet. Andra kortet är utan datum, vikt i högra sidan.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori Visitkort, 64. LXIV Arkiv
Datering 1916
Tidigare ägare Ägare: Straub, Eugen
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.831._HWY