Föremål

De Gudfryctiges Død, For Verden ringe oc foractelig, For Gud kaastelig oc dyrebar ... Hvilcken text udi en Ljgprædicken, Der Edel oc Velbaarne Herres oc Strenge Ridders, Her Thage Tott Ottesøns til Erichsholm, Danmarckes riges raad ... Hans Adelig Ljg bleff ... den 3. Aprilis anno 1658. nedsat udi S. Peders Kircke i Malmöe, Effter Anordning oc Begiering bleff forklaret Aff Peder Winstrup ... Tryckt i Kiøbenhaffn hos Jørgen Lamprecht, 1666.

Band m. pärmar av marmorerat papper, rygg och hörn av fårskinn. Pärmfyllnad: papp. Inlagan häftad på tre bind, fast rygg. 16 skrifter samlade i en volym. Variationer i papperskvalitet och storlek.

Föremålsbenämning Likpredikan
Kategori Böcker
Material lumppapper
Storlek Bredd 160 mm (Ryggen)
Teknik Inbunden
Datering 1666, 1700 (1666; 1700 (bandets tillverkning); 1666 (tryckår))
Tillverkningsplats Köpenhamn
Tillverkare Lamprecht, Jörgen (Tryckare), Tott, Tage Otteson (Medförfattare), Winstrup, Peder Pedersen (Författare)
Föremålsnummer 109088_SKOBOK