Foto: Jens Mohr, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Kopp med fat

Cylinderformig kopp med bågformigt insvängd henkel med övre fästet i form av ett fembladigt palmettornament. Dekor med mörkblå fond med guldornament samt ett åttasidigt bildfält med målning med herdescen omgivet av en guldbård. Fat med rak kant och insänkt botten. Dekor i färger och guld på glasyren, dessutom i mörkblått under densamma. Fabriken grundlagd 1719 av Claudius Innocentius du Pacquier, vilken för arbetets igångsättande inkallat emaljören och förgyllaren Kristoffer Konrad Hunger samt arkanisten Samuel Stölzel, båda från Meissen. Förlaga: Pris: 200 Kr. Se Hushållsbok 10 dec 1906.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Kopp med fat
Kategori Glas, koppar och muggar, 47. XLVII Porslin - Europa
Material Porslin
Storlek Höjd 2.5 cm (fat), Höjd 5.8 cm (kopp), Diameter 13.5 cm (fat)
Teknik Dekor
Datering 1786
Tillverkningsplats Österrike, Wien
Tidigare ägare Säljare: Palm, Carl Ulrik
Inskription Signatur/Påskrift: På bottnens utsida i blått under glasyren fabriksmärke dessutom stämplat nummer samt årtalssiffror: 86
Föremålsnummer XLVII:XIII:E.c.02._HWY