Föremål

Rapporter

1897:6 R - Rapporter från: Brädgården Gruvorna Ljusne Sågverk

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1897
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.222._HWY