Föremål

Hyreskontrakt. Stall m.m.

Samhälls- och Rättsvetenskap. Hyreskontrakt. Stall m.m. Hyresgäst (där inget annat står) Johanna Kempe, f. Wallis. Hyresvärd: Sterbhusdelegarna efter Herr J. L. Gestrin. Nr 6 a Nybrogatan. I stall med tre spiltor m.m. Stockholm den 23 mars 1895. 1.10.1895-1.10.1899.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Arkivhandling, Stall m.m., Hyreskontrakt
Kategori 64. LXIV Arkiv
Tidigare ägare Ägare: Kempe, f. Wallis, Johanna
Föremålsnummer LXIV:K.O.b.b.03._HWY